home

Outplacement

Organisaties veranderen voortdurend. Outplacement, ofwel verandering van werkkring, biedt uitkomst wanneer een organisatie en een medewerker, om wat voor reden dan ook, niet meer met elkaar verder kunnen. Of het nu gaat om een fusie, reorganisatie, bedrijfssluiting of om onoverbrugbare meningsverschillen of veranderde functie-eisen, wij begeleiden vertrekkende medewerkers naar een nieuwe, passende werkkring.

Opbouw programma

  • Intake: wat is de aanleiding voor outplacement en welke afspraken zijn met de werkgever gemaakt. Afhankelijk van specifieke wensen wordt een traject uitgezet.
  • Balans opmaken: verwerking van de recente gebeurtenissen en herstel van het zelfvertrouwen.
  • Persoonlijke analyse: sterkte- en zwakteanalyse van kwaliteiten, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, kennis en ambitie in relatie tot functiegebieden.
  • Psychologisch onderzoek op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid en belangstelling (indien noodzakelijk).
  • Arbeidsmarktanalyse: onderzoek naar en inventarisatie van de arbeidsmarkt, geschikte functies, organisaties en branches.
  • Marktbenadering: actieve benadering van de arbeidsmarkt, via advertenties, werving & selectiebureaus, vacaturebanken, open sollicitaties en netwerken; ondersteuning bij schriftelijke en mondelinge communicatie, zoals het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een curriculum vitae en het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken.
  • Nazorg: advisering voor en ondersteuning bij de onderhandelingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden; eventueel begeleiding gedurende de proeftijd.

Tijdpad

De duur van outplacementbegeleiding wordt in het intakegesprek met werkgever en werknemer nader bepaald.