home

Loopbaanoriëntatie

Van medewerkers wordt tegenwoordig een actieve inbreng verwacht bij het plannen van de eigen loopbaan. Dit kan vragen oproepen over benodigde vaardigheden en capaciteiten, maar ook over eventuele scholing en ambitie.

Wij begeleiden de medewerker bij het adequaat, snel en op verantwoorde wijze maken van de juiste keuze. Door inzicht te geven in vaardigheden, achtergrond, kennis, werkervaring, motivatie en persoonlijke kenmerken, wordt de medewerker in staat gesteld richting te geven aan het verdere verloop van de loopbaan en een toekomstgerichte keuze te maken.

Naast concrete vraagstelling van medewerkers over hun loopbaan, is dit programma tevens een effectief instrument bij algemene mobiliteitsbevordering binnen een organisatie.

Opbouw programma

  • Vaststelling van vraag en/of behoefte (intake).
  • Persoonlijke analyse: levensloop en werkervaring.
  • Inventarisatie van wensen, ambities en motivatie.
  • Specificatie en benoeming van talenten, kernkwaliteiten en valkuilen.
  • Formulering van conclusies en (gerichte) acties.

Tijdpad

Na de intake vinden drie gesprekken plaats. De loopbaanoriëntatie kan in vier tot zes weken worden uitgevoerd.