home

Loopbaanonderzoek

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in relatie tot de organisatie. Iedere medewerker wordt hiermee wel eens geconfronteerd in zijn loopbaan. Wat is de juiste keuze of beslissing?

Het loopbaanonderzoek is een effectief instrument bij bevordering van functioneringsvraagstukken, mobiliteit en herstructurering, maar kan ook als spiegel worden gebruikt. Hiermee kan de medewerker beter en gerichter koers bepalen.

Opbouw programma

  • Bepaling van de vraagstelling.
  • Inventarisatie en analyse van de loopbaan, vaardigheden, motivatie en persoonlijke eigenschappen en voorkeuren, mede in relatie tot de huidige functie van de medewerker.
  • Psychologisch onderzoek.
  • Concreet advies aan de organisatie en de medewerker.

Tijdpad

Het loopbaanonderzoek omvat naast het intakegesprek en het psychologisch onderzoek vier gesprekken met een consultant. Het loopbaanonderzoek kan in twee maanden volledig worden uitgevoerd.