home

Loopbaanadvies

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de eigen loopbaan. Er kan dan ook een moment komen dat men zich afvraagt of de huidige functie over een paar jaar nog net zo bevredigend en passend zal zijn als die nu is. Of dat de huidige functie, na alle (organisatie)veranderingen nog wel de juiste is.

Loopbaanadvies helpt de medewerker bij het maken van een weloverwogen keuze voor de toekomst en is gericht op het vinden van nieuwe passende uitdaging. Dat kan binnen maar ook buiten de eigen organisatie zijn.

Met ons programma ontstaat door analyse en advies een helder, duidelijk beeld van de eigen capaciteiten en toekomstmogelijkheden. De horizon wordt verbreed. Keuzes worden gemaakt en een koers voor de verdere loopbaan wordt uitgezet. Functioneren, invloed van eigen gedrag op de omgeving, werkstijl en eigen voorkeuren komen daarbij aan de orde. Er ontstaat een duidelijk beeld van de functies en taakgebieden die passen bij de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de betrokken persoon.

Opbouw programma

Door middel van gesprekken en opdrachten worden levensloop, werkervaring en specifieke kwaliteiten in kaart gebracht en geanalyseerd. De medewerker krijgt een duidelijk beeld van eigen ambities en drijfveren, kennis en kwaliteiten, vaardigheden en competenties. De begeleiding is erop gericht de medewerker een spiegel voor te houden en aan het denken te zetten. Indien gewenst kan een psychologisch onderzoek deel uitmaken van het traject.

Na deze individuele gesprekken beschikt de medewerker over een duidelijk profiel van functies en taakgebieden, die aansluiten op de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Daarnaast worden concrete vervolgstappen voor de verwezenlijking van het doel aangegeven. Als uit het traject naar voren komt dat oriƫntatie buiten de organisatie beter is, dan volgt ondersteuning en begeleiding bij het betreden van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van wensen en behoeften kan ondersteuning worden verleend bij het opbouwen en benutten van een (eigen) netwerk, het opsporen van geschikte vacatures en het solliciteren.

Tijdpad

Loopbaanadvies varieert in duur en intensiteit, afhankelijk van de vraag en behoefte.