home

Coaching

Coaching speelt een steeds grotere rol in werksituaties. Door economische ontwikkelingen veranderen carrières zich steeds grilliger. Medewerkers worden meer en meer aangesproken op de toegevoegde waarde, persoonlijke kwaliteiten en zelfsturende vermogens. Coaching is een effectief instrument om feedback te verkrijgen over persoonlijk functioneren, maar ook om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Het helpt de medewerker persoonlijke effectiviteit te optimaliseren en kan als klankbord dienen bij keuzes en beslissingen. Coaching stelt de medewerker is staat mee te ontwikkelen met de veranderende organisatie.

Opbouw programma

  • Oriëntatie: bepaling van de huidige en de gewenste situatie, knelpunten, leerdoelen, haalbaarheid en werkwijze, aan de hand van de persoonlijke ontwikkeling en belangstelling van de medewerker.
  • Aanscherping van persoonlijke leerdoelen en opstelling van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
  • Gesprekken met betrekking tot de aandachtspunten: door analyse van verslagen van concrete gebeurtenissen ontstaat inzicht in communicatiepatronen en consequenties van keuzes; eventueel worden alternatieven besproken en geoefend. Toekomstige gebeurtenissen worden in relatie tot de leerdoelen belicht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met nieuwe oefeningen of opdrachten in relatie tot de leerdoelen.
  • Praktijkobservatie (indien nodig).
  • Assessment en/of (ander) psychologisch onderzoek (indien nodig).
  • Evaluatie en bepaling van (eventuele) vervolgstappen.

Tijdpad

Coaching varieert in duur en intensiteit, afhankelijk van vraag en behoefte.